Beach Lifeguard Jobs Donegal County Council

Loading Events

Donegal County Council
Beach Lifeguard
Summer Bathing Season 2020 Competition
Donegal County Council is seeking applications from qualified candidates for the post of Beach Lifeguard for the summer bathing season 2020 (30 May to 13 September 2020).
The Council proposes to form a panel of qualified candidates from which it will fill vacancies as they arise.
The closing date for receipt of completed application forms is 12 noon on:
Monday, 9 March 2020
Application Forms and Further Details are available at www.donegalcoco.ie.
No late applications will be accepted
Donegal County Council is an Equal Opportunities Employer
__________________________________________________________________________________
Comhairle Contae Dhún na nGall
Garda Tarrthála Trá
Comórtas don Séasúr Snámha le linn Samhradh 2020
Tá Comhairle Contae Dhún na nGall ar lorg iarratas ó iarratasóirí cáilithe don phost mar Gharda Tarrthála don séasúr snámha le linn samhradh 2020 (30 Bealtaine go dtí 13 Meán Fómhair 2020)
Tá sé beartaithe ag an Chomhairle painéal d’iarratasóirí cáilithe a chruthú óna líonfaidh sí folúntais de réir mar a thiocfaidh siad aníos.
Is é an dáta deiridh faoi choinne foirmeacha iarratais comhlánaithe, 12 meán lae:
Dé Luain, 9 Márta 2020
Tá Foirmeacha Iarratais agus Tuilleadh Eolais ar fáil ag www.donegalcoco.ie
Ní ghlacfar le hiarratais a gheofar mall
Is fostóir comhionannas deiseanna í Comhairle Contae Dhún na nGall
_________________________________________________________

Share This Post

Go to Top